Dodana predavanja iz Kaznenog procesnog Prava

Dodana su predavanja iz Kaznenog Procesnog Prava (KPP).
Predavanja možete skinuti sa ovog linka

http://www.nasciturus.com/skripte-i-ispitna-pitanja/kazneno-procesno-pravo-kpp-/kpp-predavanja/download.html