Dodana predavanja iz MPP-a za akademsku godinu 2007/08

Poštovana kolegice i kolege,
u prilogu dostavljam power point prezentacije:

Poštovana kolegice i kolege,
u prilogu dostavljam power point prezentacije:
1. Struktura kolizijskog pravila
2. Vrste kolizijskih pravila
3. Kombinacija poveznica
4. Renvoi
5. Ugovorni statut
6. Me?unarodno privatno procesno pravo

Dostavljam i neke hrvatske zakone:
1. Zakon o rješavanju sukoba zakona
2. Pomorski zakon (izvod)
3. Zakon o obveznim i osnovnim stvarnopravnim odnosima u zra?nom prometu (izvodi)
4. Zakon o mjenici (izvod)
5. Zakon o zaštiti potroša?a (izvod)
5. ZPP (izvod)
6. Zakon o arbitraži

Dostavljam i tekst "europskih izvora":
1. Rimska konvencija o pravu mjerodavnom za ugovorne obveze
2. Uredba 44/2001 o nadležnosti, priznanju i ovrsi odluka u gra?anskim i trgova?kim predmetima

Studenti za upoznavanje europskog me?unarodnog privatnog prava mogu koristiti i knjigu Sajko, Krešimir - Me?unarodno privatno pravo, IV izdanje, Informator, 2006.
Tu knjigu preporu?ujem i op?enito kao dopunsku literaturu.

Napominjem izri?ito da se ppp moraju razumjeti kao informacija. NITI U KOJEM SLU?AJU TO NIJE DOVOLJNO ZA PRIPREMU ISPITA O DIJELU GRADIVA NA KOJE SE PPP ODNOSI.

Zahvaljujem vam na pomo?i.

S kolegijalnim pozdravom,

Prof. dr. sc. Hrvoje Sikiri?

 

 Predavanja možete skinuti OVDJE

 

Ukoliko imate bilo kakvih problema sa otvaranjem ovog dokumenta,molimo vas da se javite!