Dodana skripte iz Op?e pravne povijesti

Dodana je skripta iz OPP-a za prvi i drugi kolokvij.
Mo×ete je skinuti ovdje. Hvala kolegi Brunu Üto nam je poslao skriptu :)