Dodane skripte iz ustavnog prava i Kaznenog prava

Dodane su nove skripte iz ustavnog i kazneno prava,skinuti ih mo×ete ovdje

áUstav

áKazneno pravo (posebni dio)

Ustavno pravo (crna knjiga)á