Flayer II

Image

 

Potencijalni budu?i pravnik?
Mo×da
Izgubljen u bespu?ima prava?
Vjerovatno
U nedostatku volje za u?enje?
Naravno


Potra×i se na: