Habemus domena

Od danas portalu se moze pristupiti i preko nove web adrese.

Nova web adresa je www.nasciturus.com