IV. regionalno natjecanje u simulaciji su?enja pred Europskim sudom za ljudska prava u Strasbourgu

Završni dio ?etvrtog regionalnog natjecanja pred Europskim sudom za ljudska prava održat de
se od 23. do 26. travnja 2010. godine u Rijeci, u organizaciji Mladih pravnika Srbije i udruge
Legalis iz  Zagreba, a  uz financijsku i stru?nu podršku švedske organizacije  Civil Rights
Defenders. Natjecat  de  se  ukupno  deset  timova  iz  pet  država  regije, s pravnih fakulteta iz
Beograda, Banja Luke, Mostara, Niša, Novog Sada, Podgorice, Sarajeva, Skopja, Rijeke i
Zagreba.  U natjecanju de sudjelovati i tri suca Europskog suda za ljudska prava, više sudaca i
pravosudnih dužnosnika iz regije, kao i visoki predstavnici partnera iz Švedske....

 

 

Kako  je tim Pravnog fakulteta u Rijeci prošlogodišnji pobjednik ovog regionalnog natjecanja,
tako je  Rijeci  ove godine pripala ?ast biti domadinom ovog doga?anja.   Samo natjecanje
održat de se u zgradi Županijskog suda u Rijeci. Natjecanje pred Europskim sudom za ljudska
prava u osnovi je Moot Court natjecanje koja studente prava osposobljava za zastupanje pred
Europskim sudom za ljudska prava u Strasbourgu. 
Natjecanje se odvija u obliku simulacije su?enja pred Europskim sudom za ljudska prava, prvo
pismeno, sastavljanjem podnesaka tužitelja i tužene države, a zatim usmeno, iznošenjem u tri
kruga  argumenata pred Sudom.  Pravila  po  kojima  se  održava  natjecanje  su  vjerna  replika
stvarnih pravila Suda. Prije završnog turnira svi Klubovi primaju hipoteti?ki slu?aj te na osnovi
njega izra?uju dva podneska: jedan u ime podnositelja predstavke  te  drugi  u  ime  tužene
države.  Nakon što podneske završe i predaju organizatorima, Klubovi se pripremaju za
usmeno izlaganje na završnom turniru u Rijeci. 
Natjecateljski timovi nose naziv Klubovi.  Svaki  od  Klubova  vodi  akademski  trener, dok
natjecateljski tim ?ini šest izabranih studenata podijeljenih u dvije grupe, od kojih po tri ?lana
?ine predstavnike podnositelja predstavke, a tri zastupnike države.    Ovakvo natjecanje
prvotno je nastalo u zemljama Nordijske unije, gdje se redovito održava sve od 1984. godine. 
Posebnu vrijednost natjecanju daje sudjelovanje troje sudaca Europskog suda za ljudska
prava;  dr. Boštjana  Zupan?i?a  iz Slovenije te  dr. Mirjane Lazarova-Trajkovske  i Margarite
Tsatsa-Nikolovske  iz Makedonije, kao i sudjelovanje troje zastupnika država pred Europskim

sudom za ljudska prava; dr. Slavoljuba Carida  iz Srbije, Zorana Pažina  iz Crne Gore te Štefice
Stažnik iz Hrvatske. Natjecanju de prisustvovati i suci Dragana Djuranovid, sutkinja Višeg suda u Podgorici,
Aleksandra Martinovid,
potpredsjednica Ustavnog suda Bosne i Hercegovine  te
dr. Mario Jelušid, sudac Ustavnog suda Republike Hrvatske. 
Kao predstavnici partnera iz Švedske,  natjecanju  de  prisustvovati predsjednik odbora
organizacije Civil Rights Defenders,  g. Percy Bratt, kao i pravnici za ljudska prava, g.  Olle
Asplund i g?a. Elisabeth Jonsson.
Smatramo da je me?unarodna suradnja u odnosima  s  Europom, kao i  suradnja na relaciji
država iz regije    ?ini  dovoljno zanimljiv prilog sam po sebi, a kad  to na jednom mjestu
objedinjuje stru?njake  iz pravne struke, te one koji de to tek postati, tad zasigurno zaslužuje
odre?enu medijsku pozornost.
Za sve dodatne informacije o doga?anju  i sudionicima možete se obratiti  na broj 099/313-
4149, ili na mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Goran Zekovi?

Predsjednik
Legalis