Nasciturus offline

 Zbog nenadanog pada servera koji se desio juŔer od 10 H - 17 H,na par sati je bio onemoguŠen pristup forumu i portalu.

Sav promet sa www.nasciturus.com se automatski prebacivao na www.nasciturus.com/forum

Slu?ba za korisnike je pokrenula proces migracije baza, koji je danas uspješno završen.