Nasciturus reloaded

Kao Üto mo×ete vidjeti, napravili smo redizajn Nasciturusa. Äelja nam je bila olakÜati snala×enje po samoj stranici i u?initi je preglednijom. Da li smo uspjeli u tome, Vi ?ete sami procjeniti :)
Slobodno ostavite svoje ideje,komentare ili prijedloge kako bismo stranicu u?inili joÜ boljom.