Novi broj ?asopisa Nasciturus

altDragi nai kolege, obavjetavamo vas da ponovo kre?emo u stvaranje jo jednog broja naegstudentskog ?asopisa Nasciturus. Nadamo se da ste svi imali priliku
barem prelistati neki od prolih brojeva i da vam se svidio.
Pozivamo vas na info-sastanak u ?etvrtak, 27. Listopada u 13:15 h ustudentsku prostoriju (ELSA/SZ) u prizemlju Pravnog fakulteta...


Pridruite nam se i pomozite nam u stvaranju jo jednog "Nasciturusa".

Posebno pozivamo sve one koji su ve? sudjelovali, nadamo se da nas ni
ove godine ne?ete iznevjeriti.

Prethodno iskustvo nije uvijet, a moete pomo?i i na druge na?ine osim
pisanjem.