Novosti o terminima dekanskog roka

We have some good news, and some bad news.....
Dobra vijest je da je dekanski rok slu×beno potvr?en.
LoÜa vijest su termini dekanskog roka......

á


1)Svi studenti mogu u dekanskom roku, po svome slobodnom izboru,
prijaviti za polaganje i pristupiti polaganju jednog ispita.

2)Prijave za polaganje tog ispita, primaju se od 23. rujna do 28. rujna.

3)Dekanski rok ?e se odrz×ati 01. i 02. listopada

á