Od sutra opet zabrana pušenja u kafi?ima

Završetkom šestomjese?nog prijelaznog razdoblja Zakona o ograni?enoj uporabi duhana, na koji je ministar zdravstva Darko Milinovi? pristao nakon pritisaka ugostitelja prošle jeseni, u kafi?ima ?e od sutra (9. travnja) opet biti zabranjeno pušenje.Nove odgode ne?e biti, a prema novom zakonu, u kafi?ima do 50 kvadrata mo?i ?e se pušiti u cijelom prostoru, pod uvjetom da kafi? posjeduje ventilacijski sustav zakonom odre?enog visokog standarda. Oni koji posjeduju kafi?e ve?e od 50 kvadrata mo?i ?e za puša?e osigurati odvojeni prostor u kojem ?e se smjeti pušiti, a koji smije zauzimati od 10 do 20 posto ukupnog prostora kafi?a, pod uvjetom da posjeduju kvalitetnu ventilaciju koja pro?iš?ava zadimljeni zrak.

preneseno sa plab.com