Odluka o pla?anju participacije u trokovima studija za akademsku godinu 2012/13

Ako niste ?uli (u to ?isto sumnjamo), sveu?ilite je donijelo odluku o trokovima participacije za akademsku godinu 2012/13,2014/2015.
Tablicu moete pogledati ovdje