Odluka o plaćanju participacije u troškovima studija za akademsku godinu 2012/13

Ako niste čuli (u što čisto sumnjamo), sveučilište je donijelo odluku o troškovima participacije za akademsku godinu 2012/13,2014/2015.
Tablicu možete pogledati ovdje