Odluka o provodenju kolokvija za studente PF

Ukoliko vam je promaklo,donesena je nova odluka o provošenju kolokvija. Ova odluka vrijedi samo za studente koji studiraju prema Bolonjskom režimu

Detalje pogledajte ovdje