Povećanje iznosa školarina za izvanredne studente

Od akademske godine 2007/08 iznos školarine za izvanredne studente je povećan i sada iznosi 5500 kn,a sa ostalim troškovima iznos godine studiranja se približio iznosu od 6000 kn.

 

 ŠKOLARINA ZA STUDIJ
Visina školarine, za akademsku godinu 2007./2008. utvrdio je Senat
Sveučilišta u Splitu, i to:
1. Hrvatski državljani i pripadnici hrvatskog naroda s prebivalištem izvan
Republike Hrvatske koji će studirati u statusu redovitih studenata uz
plaćanje, plaćaju školarinu u iznosu od 5.500,00 kuna;
2. Strani državljani, ako međunarodnim ugovorom nije drugačije
utvrđeno, plaćaju školarinu u iznosu od 16. 500,00 kuna;
3. Izvanredni studenti plaćaju školarinu u iznosu od 5. 500,00 kuna.

http://www.pravst.hr/dokumenti/dokpdf_2007-2008_-uvjeti_upisa.pdf