Pravna olimpijada-Pravijada Osijek

 Osijek

Dok tekst ne bude u kompletu malo se informirajte:
Lawlympicsá www.lawlympics.com
ELSA Vas sa ponosom poziva na prvu Pravnu olimpijadu u Hrvatskoj
koja ?e se odr×ati u Osijeku od 01. - 04. svibnja 2008.!

Pozdrav.