Pravni internetski portal

Pravni internetski portal (PIP) je sveobuhvatni pravni portal koji na jednom mjestu pravnim i fizi?kim osobama osigurava brz i jednostavan pristup zakonskim tekstovima kao i pro?iš?enim tekstovima zakona, podzakonskim propisima, pravnoj praksi, stru?noj literaturi, relevantnim mišljenjima pravnih stru?njaka i znanstvenika o pojedinoj temi, kao i mogu?nost razmjene stru?nih mišljenja.

 

Na Pravnom internetskom portalu su i vijesti koje ?e se dnevno ažurirati da biste bili u tijeku s aktualnostima o hrvatskom zakonodavstvu, ali i sa svime što bi Vam moglo biti zanimljivo i korisno u Vašem svakodnevnom radu. 
Pravni internetski portal ima komercijalni i nekomercijalni dio. 
Komercijalni dio Pravnog internetskog portala je Pravna baza koja sadrži ažurirane pravne propise, više od 200 pro?iš?enih zakonskih tekstova, sudsku praksu i relevantna mišljenja eminentnih pravnih stru?njaka prakti?ara i znanstvenika s više od 50.000 propisa razvrstanih po granama prava, povezanih u jedinstvenu cjelinu. Rezultat je to dugogodišnjeg rada renomiranih pravnih stru?njaka i pravne akademske zajednice. 
Za pristup komercijalnom dijelu potrebno se registrirati. U postupku registracije odabirete razdoblje za pristup svim dokumentima u Pravnoj bazi kao i koliko ?e se korisnika mo?i koristiti bazom. 
Kao što je navedeno, Pravnom bazom omogu?ava se svim korisnicima, bilo fizi?kim ili pravnim osobama, da se na jednom mjestu informiraju o svim važe?im pravnim propisima, o njihovu stupanju na snagu kao i o prestanku važenja dosadašnjih propisa. Stavljanjem na raspolaganje pro?iš?enih pravnih tekstova omogu?uje se da fizi?ke i pravne osobe upoznaju sva svoja prava i obveze na jednostavniji na?in. Tako?er uklju?ivanjem sudske prakse te mišljenja pravnih stru?njaka u Pravnoj bazi omogu?ava se dostupnost pravnim informacijama na jednom mjestu u svrhu ostvarivanja pravne sigurnosti. 
Nekomercijalni dio Pravnog internetskog portala su svi sadržaji koji se nalaze na portalu i za njihovo korištenje nije potrebna registracija ni pla?anje pretplate.

 

 

Tražilica