Predsjedni?ki izbori 2009.

Dok je za sljede?i tjedan napokon najavljeno opadanje pandemijske svinjske gripe, jedna druga "pandemija" ?e sljede?ih mjesec dana itekako poharati Lijepu Našu (naravno, uz blagdansku)! To su još jedni izbori - ovaj put radi se o predsjedni?kima. Ve? zadnjih 10-ak dana postali smo pomalo svjesni onoga što nas ?eka..........

Predsjedni?ki izbori - 27.12.2009.

Na svakom uglu štand za prikupljanje potrebnih 10000 potpisa za kandidaturu i slike kandidata nasmijanih, od kojih svaki ho?e do?i na mjesto aktualnog predsjednika Stjepana Mesi?a. Pritom nas glasa?e uvjeravaju u svoje poštenje i najavljuju boljitak za sve uz poznate parole, kojima smo obasipani baš svakih izbora i od kojih nam se diže kosa na glavi, a koje glase otprilike ovako : "Za bolju i europsku Hrvatsku" , "Za poštenu državu bez kriminala" ili "Zbogom korupciji", itd...

Neki aktivisti odre?enih kandidata ?ak su dolazili i na vrata javnih ustanova (ni naš fakultet nije ostao pošte?en), pa ?ak i na vrata privatnih ku?a i stanova, vrebaju?i na svaki potpis. I naš je jedan kolega sudjelovao "neo?ekivanom" spinu na splitskoj rivi kada je skupina aktivista skupljaju?i potpise za jednog kandidata prešla u roku od pola sata na stranu drugoga. I naravno, telefoni ve? naveliko zvone, jer sad je vrijeme anketiranja kada je mišljenje gra?ana o stanju u državi jako bitno i uvaženo, svašta im se obe?aje, a ve? u izbornoj no?i sve to ?e biti zaboravljeno! Naravno, od predsjednika ne možemo ni o?ekivati nešto tipa da nas izvede iz gospodarske krize, jer je njegova uloga pomalo figurativna u našem sustavu.

Ve?, i prije po?etka kampanje, ostali smo bez nekih najavljivanih kandidata kao što su dobro nam poznati Alka Vuica i Ante Gotovac. Naime, spomenuti nisu prikupili potreban broj potpisa gra?ana za kandidaturu i moram priznati da je velika šteta što smo ostali uskra?eni za njihove programe uz koje bi se dobro nasmijali (ako su uop?e imali ikakve programe u planu!?!).

Ostali smo na 12 kandidata, a kako je i to puno razmišlja se o promjeni zakona, po kojem bi dosad potrebnih 10000 glasova zamijenili sa 50000 glasova kako bi se broj kandidata sveo na još manji broj, jer ipak je prevelika gužva za jednu fotelju! Ne mogu, a da se ne osvrnem na milijunske iznose koji ?e biti utrošeni u izbornoj kampanji na brojne koncerte, propagandne materijale, obilazak mjesta širom države. Dok s druge strane, recesija nagriza ve? dovoljno opustjele i "ohara?ene" džepove gra?ana (da ne spominjem naše studentske)! Ipak, pošto su kandidati šaroliki mislim da u njihovim javnim su?eljavanjima ne?e nedostajati iznošenja "prljavog rublja", a past ?e i više niskih udaraca. Definitivno ?e ovo biti mjesec "kruha i igara".

Da se malo osvrnem na kandidate! Neki od njih su nam od prije poznati, dok za neke nismo nikad ni ?uli, ali vjerujem da ?emo ih do 26.12. (kad po?inje izborna šutnja) i više nego dobro upoznati. Me?u poznatijim, tu su predstavnici giganata HDZ-a i SDP-a; s jedne strane disciplinirani Andrija Hebrang ,a s druge intelektualni Ivo Josipovi?, potom šarmantni Nadan Vidoševi? ,te svemogu?i Milan Bandi?, britka Vesna Pusi?, ironi?ni Damir Kain, sin pok. predsjednika Franje Tu?mana, Miroslav Tu?man koji fizi?ki neodoljivo podsje?a na pok. oca, te naš bivši ministar Dragan Primorac kojemu smo "zahvalni" na bolonizaciji!

Tko god od njih do?e do Pantov?aka i postane tre?i hrvatski predsjednik, mi se ne bi trebali zanositi onim što obe?aje jer trenutno im je svima demagogija drugo ime! Ipak je moj savjet da 27.12. ispunimo svoju gra?ansku dužnost i zaokružimo onoga koga nam razum, srce ili nešto tre?e nalaže. I za kraj, kao misao mjeseca i više nego pristaje dobro znani stih "propale politi?arke Alke Vuice" koji glasi : "Laži, laži, laži me, ti me lažeš najbolje!"

Tags: