Problemi sa logiranjem i registracijom

Ukoliko zbog bilo koje razloga se ne mo×ete logirati ili registrirati na forum (Üto se ne bi trebalo deÜavati,jer sve radi normalno),javite se preko ovog linka:á

http://www.nasciturus.com/contact.html
Pri tome obvezno navedite:

-vaÜe korisni?ko ime
-VAÄE?u mail adresu