Prosvjed studenata zagreba?kog Pravnog fakulteta

Studenti prava su se odlu?ili prosvjedovati nakon dugog niza godina zbog konstantnog ignoriranja studentskih problema, odbijanja komunikacije od strane Uprave fakulteta te zbog zanemarivanja apsolutno svih argumenata koji su na njihovoj strani.
Krajem srpnja Fakultet je izglasao sramotnu odluke kojom je neprimjereno podignuta školarina izvanrednim studentima za akademsku godinu 2008./2009.
Problemi s kojima se suo?avaju studenti svake godine rapidno rastu. Poznato je da Pravni fakultet upisuje prekomjeran broj studenata svake godine ?ime je onemogu?ena provedba bilo kakve ozbiljnije nastave, da su situacije gdje studenti sjede po podovima sasvim uobi?ajene, usmeni ispiti se na nekim katedrama ?ekaju više sati, a sva neorganiziranost fakulteta kao institucije pada na le?a upravo studentima.

Zbog navedenih problema studenti organiziraju prosvjed 8. rujna u dvorištu zgrade Pravnog fakulteta i Sveu?ilišta u Zagrebu (Trg maršala Tita 14).

 

Juhu, studenti su se kona?no pokrenuli!

Zbog neprimjerenog podizanja iznosa školarina izvanrednim studentima za akademsku godinu 2008./2009., i svih ostalih problema koje mu?e prosje?nog studenta (nedostatak rokova, uvjeti), studenti organiziraju prosvjed 8. rujna u dvorištu zgrade Pravnog fakulteta i Sveu?ilišta u Zagrebu (TMT14).

Zahtjevi studenata po to?kama;

1) ŠKOLARINE:
A) Smanjenje školarina za izvanredne i ujedno opravdanje cijene kvalitete koja se navodno pove?ala za 66%. Studente zanima što to?no dobivaju za taj novac.
B) Dvoobro?no pla?anje za sve studente; provedeno po principu semestra
(dok se ne plati drugi semestar nema mogu?nosti polaganja tih ispita)

2) DODATNI ROKOVI
A) Svima odobren dekanski rok

B)
Uvo?enje još barem jednog dodatnog ispitnog roka u akademskoj godini.

Naglašava se apsurdnost situacije bolonjaca, da na 7 ispita studenti imaju svega 8 rokova, osobito s obzirom na prolaznost na našem fakultetu.
 

3) UVJETI UPISA ?ETVRTE GODINE
A) Smanjeni uvjet za ?etvrtu godinu po starom programu ("nebolonjci")

Uz zahtjeve isti?u se ve? poznate ?injenice: neprovedena bolonja na tre?oj godini, nerazmjerna težina ?etvrtke godine prema kojoj osoba koja prenosi ispit može unaprijed ra?unati na pad godine, rapidno smanjivanje ispitnih rokova zadnjih nekoliko godina, sramotno nisku prolaznost na nekim ispitima.

 

Prosvjed je organiziran isklju?ivo od strane studenata prava okupljenih na forumu Pravokutnika, kojima je nekolicina predstavnika pomogla odradivši formalne pretpostavke (prijavu prosvjeda policiji itd.), te kao takav nema nikakve veze s Studentskim zborom ili bilo kojom drugom udrugom.

Ako imate neke sugestije, savjete ili pitanja, javite se na forum sljede?im osobama: Nivette, tyrandass, kikich, Alita.

 

Pokažite potporu studentskoj inicijativi i pridružite se studentima u ponedjeljak 8. rujna u 11h