Raspored predavanja za studente Pravnog fakulteta u Splitu

Raspored predavanja za studente Pravnog fakulteta u Splitu

 

PRVA GODINA

DRUGA GODINA

TREĆA GODINA

ČETVRTA GODINA

 

Godišnji raspored ispita na Pravnom fakultetu u Splitu

Raspored konzultacija na Pravnom fakultetu u Splitu