Raspored predavanja za studente Pravnog fakulteta u Splitu

Raspored predavanja za studente Pravnog fakulteta u Splitu

á

PRVA GODINA

DRUGA GODINA

TRE?A GODINA

?ETVRTA GODINA

á

GodiÜnji raspored ispita na Pravnom fakultetu u Splitu

Raspored konzultacija na Pravnom fakultetu u Splitu

á