Rezultati natje?aja za studentske domove u Splitu

Rang lista.

- I ove godine izravni upisi (na ra?un braniteljskih stipendija, dr×avnih stipendija i sl.) ostavili minimalno mjesta "obi?nim" studentima.

- NeÜto viÜe od 650 studenata nisu ostvarili pravo na smjeÜtaj u stud. domove za ovu akad. godinu.

- Potvrdio se problem nedostatka takve vrste smjeÜtaja.

- Opet je odgo?en rok za dovrÜetak novog studentskog doma u kampusu na idu?u godinu.