Rezultati prijemnog ispita na Pravnom fakultetu u Splitu

Objavljeni su rezultati upisa za

Ljetni upisni rok - sveuŔilišni diplomski i struŔni studij na PF ST.
Rezultate mo?ete vidjeti ovdje:

http://www.pravst.hr/dokumenti.php?p=5

╚estitke svima na upisu, onima koji nisu upali više sreŠe na drugom roku