SKRIPTARNICA

Za bilo kakva konkretnaá pitanja o ispitima preporu?amo da do?ete na forum

www.nasciturus.com/forum

 

Ukoliko imate neke skripte ili ispitna pitanja koja zelite podijeliti sa ostalima javiteá se putem kontakta ili ostavite komentar.

http://www.nasciturus.com/contact.html

 

 

Za pregledavanje skripti, seminarskih radova, ili zakonskih tekstova potrebni su vam ovi programi:

 

 

Skripte,ispitna pitanja i zakonske tekstove mo×ete skinuti ovdje

 

UPOZORENJE!

á
Skripte i drugi materijali se koriste na vlastitu odgovornost. Preporu?a se u?enje iz ud×benika.Administratori i moderatori ne odgovoraju za mogu?e pogreÜke u skriptama,kao ni za posljedice nastale upotrebom istih.Ukoliko nai?ete na neku pogreÜku,javite da bismo istu mogli ispraviti.