SKRIPTARNICA

Za bilo kakva konkretna  pitanja o ispitima preporu?amo da do?ete na forum

www.nasciturus.com/forum

 

Ukoliko imate neke skripte ili ispitna pitanja koja zelite podijeliti sa ostalima javite  se putem kontakta ili ostavite komentar.

http://www.nasciturus.com/contact.html

 

 

Za pregledavanje skripti, seminarskih radova, ili zakonskih tekstova potrebni su vam ovi programi:

 

 

Skripte,ispitna pitanja i zakonske tekstove možete skinuti ovdje

 

UPOZORENJE!

 
Skripte i drugi materijali se koriste na vlastitu odgovornost. Preporu?a se u?enje iz udžbenika.Administratori i moderatori ne odgovoraju za mogu?e pogreške u skriptama,kao ni za posljedice nastale upotrebom istih.Ukoliko nai?ete na neku pogrešku,javite da bismo istu mogli ispraviti.