Skripte iz Upravnog prava

Dodane su skripte iz Upravnog prava, o upravnim aktima.

Mo×ete ih prona?i na ovom linku:

http://www.nasciturus.com/skripte-i-isp ... nload.html