Statuti i Pravilnici

Studiranje na Pravnom fakultetu je regulirano putem Statuta Pravnog fakulteta u Splitu i putemá Pravilnika.<br />
U VaÜem je interesu da znate svoje obveze i prava,jerá ignoratio iuris nocet.Iako ti isti dokumenti postoje i na stranicama fakulteta nekim kolegama koji nisu tako vi?ni koriÜtenju ra?unala njihov pronalazak moze biti u najmanju ruku problematican.

Za otvaranje Statutaá PF-a potreban vam je

 

Adobe Reader

áStatut

Pravilnik o studiju i rezimu studiranja