Najnovije

Novi broj ?asopisa Nasciturus

altDragi naši kolege, obavještavamo vas da ponovo kre?emo u stvaranje još jednog broja našeg studentskog ?asopisa Nasciturus. Nadamo se da ste svi imali priliku
barem prelistati neki od prošlih brojeva i da vam se svidio. 
Pozivamo vas na info-sastanak u ?etvrtak, 27. Listopada u 13:15 h u studentsku prostoriju (ELSA/SZ) u prizemlju Pravnog fakulteta...

Opširnije: Novi broj ?asopisa Nasciturus

 

Na redovnoj Sjednici Senata Sveu?ilišta u SPlitu održanoj u ponedjeljak odgo?eno je donošenje odluke o pla?anju školarina. Rektor Ivan Pavi? predložio je osnivanje Povjerenstva koje ?e dogovoriti model pla?anja.U Povjerenstvu ?e biti tri profesora predstavnika Pravnog fakulteta, Ekonomskog fakulteta i FESB-a, te tri studenta. Njihova odluka ?e se razmatrati na sljede?oj sjednici Senata.
Više na na SD

   

Prva ve?er Pravnog fakulteta - Kauri

alt
Dragi naši studenti, s novom akademskom godinom donosimo vam i nove tulume!

Prva ve?er Pravnog fakulteta održat ?e se ovu subotu 15.10. u disco clubu Kauri. Promotivne cijene pi?a za sve studente. Zabavljat ?e vas DJ Gallardo. 

   

Termini ispita na dekanskom roku


Termine ispita u dekanskom roku možete vidjeti klikom na tipku opširnije.....

Opširnije: Termini ispita na dekanskom roku

   

Senat Sveu?ilišta u Splitu na ju?erašnjoj je sjednici prihvatio prijedlog Ministarstva znanosti obrazovanja i športa prema kojemu ?e svi redovni studenti upisani u prvu godinu preddiplomskih i integriranih studija akademske godine 2011./2012. studirati bez pla?anja školarine.
Isto tako, tim studentima, ako budu uspješni, bit ?e omogu?eno besplatno studiranje do kraja studija - izvijestila je Antonija Žaja iz Ureda za odnose s javnoš?u Splitskoga sveu?ilišta.
To bi zna?ilo da ?e svih 3887 brucoša upisanih u ljetnom roku na sveu?ilišne i stru?ne studije fakulteta u Splitu imati besplatnu prvu godinu studija.

   

Stranica 3 od 22