Studenti: Sveu?iliÜte nas sili da budemo dr×avni jamci

alt Studenti su pri upisu na prvu godinu studija morali potpisati ugovore u kojem stoji da ?e, ukoliko dr×ava Sveu?iliÜtu do kraja zimskog semestra ne isplati obe?ani novac, studij morati platiti sami. Na fakultetima tvrde kako im resorno ministarstvo duguje milijune kuna. Studenti i njihovi roditelji strahuju da ?e im fakulteti naplatiti visoke Ükolarine, piÜe Ve?ernji list. Ne znaju kako ?e odjednom mo?i platiti pet ili devet tisu?a kuna.Detaljnije

á