Studentski izbori

Image

{mosimage}Raspisani su izbori za Studentski zbor Pravnog fakulteta u Splitu.Studentski zbor je mitska organizacija koja bi trebala Ütiti interese svih studenata.

Studentski zbor ?e se sastojati od po 4 predstavnika,jedan zaá svaku godinu Pravnog fakulteta,te dva predstavnika studenata Upravno pravnog studija.

Studenti glasaju za predstavnike godine koje poha?aju,a ukoliko je student upisao parcijalu,glasa u ni×oj godini.Izbori za Studentski zbor Pravnog fakulteta u Splitu odr×at ?e se 20. o×ujka (?etvrtak) 2008. godine.

Tako?er, na forumu je otvorena tema o studentskim izborima , na kojoj mo×ete pitati Üto vas zanima i na kojoj se kandidati mogu, po ×elji, predstaviti.

Ostale propozicije mo×ete vidjeti na stranicama Pravnog fakulteta.
Studentski izbori