Termini ispita na dekanskom roku


Termine ispita u dekanskom roku mo×ete vidjeti klikom na tipku opÜirnije.....
[color=#BF0000]PRVA GODINA:[/color]
teorija 10.10.
sociologija 11.10. u 8i30
politi?ka ekonomija 10.10

[color=#BF0000]DRUGA GODINA:[/color]
Informatika je 10. 10. pismeni, a 14. 10. usmeni.
financijsko - 10.10. u 12,00 h
obiteljsko 13.10. u 10:00
KP 10.10. u 12 h
G1 je 11.10. u 9.15
Ustavno 10. i 13. u 16 h

[color=#BF0000]TRECA GODINA:[/color]
G2- 10.10 u 8,30 h
KPP- 11.10 u 9,00 h kpp je i 12.10.
gpp-10.10
mjp-10.10
eu1-10.10
eu2 11.10
Upravna znanost 11.10. u 8 sati
Engleski 2 13.10

[color=#BF0000]CETVRTA GODINA:[/color]
MPP - 13.10. u 9.00h
Pomorsko - 14.10. u 9.00h
Pravo osiguranja: 12/10 u 9h
Trgova?ko pravo 12.10. u 9:30
radno i socijalno 11.10 u 10h
UPRAVNO PRAVO 13.10. u 9h
Pravo druÜtava 11.10. u 9,30h

[color=#BF0000]PETA GODINA:[/color]


UPRAVNI STUDIJ:
nova javna uprava 13.10 u 14.30. pretpostavljam da ce bit svi predmeti zajedno, znaci: uvod u upravu, upravni sustavi, sociologija uprave, lokalna samouprava i nova javna uprava.
druga godina: upravno procesno 14.10 u 8.30
LOKALNA SAMOUPRAVA 13.102011, 14:30H
Ustavno pravo 13.10-og