Upute za pisanje seminarskih i diplomskih radova

Za sve vas koji niste upu?eni u na?in pisanja seminarskih radova,citiranje,fusnote,font i ostale bitne sitnice pronaÜli smo kratke upute koje objaÜnjavaju problematiku.

áUpute mo×ete skinuti ovdje