Ustavni sud: Obrtnici moraju za obveze odgovarati i privatnom imovinom.

Ustavni sud: Obrtnici moraju za obveze odgovarati i privatnom imovinom.
Obrtnici su u povlaÜtenu polo×aju u odnosu na ostale poduzetnike jer im je neustavnom odredbom zakona o obrtu omogu?eno da za obveze nastale u obavljanju svog posla odgovaraju samo imovinom unesenom u obrt, a ne svom imovinom koja uklju?uje i privatnu, kao Üto je to slu?aj s ostalim poduzetnicima, jednoglasno su danas zaklju?ili ustavni suci koji su zakonodavcu odredili rok da do sredine srpnja ispravi tu nejednakost.

ViÜe na Buisness.hr