Uzmi mjeru Studentskom zboru!


Iakalto je rije? o predstavni?kom tijelu 25 tisu?a studenata splitskog Sveu?ilišta, izbori za Studentski zbor redovito se doga?aju na marginama studentskog života. Nažalost, upravo su studentski izbori ?esto primjer kako demokratski i pošteni izbori ne bi trebali izgledati, a nerijetko se dogodi i da se bira izme?u samo jedne kandidacijske liste. Strana?ka pripadnost predloženih kandidata nametnula se gotovo kao nužan kriterij.

S ciljem podizanja informiranosti studenata o studentskim izborima, Info zona ?e 22. listopada u 18 sati u Sveu?ilišnoj knjižnici održati javnu tribinu pod nazivom Uzmi mjeru Studentskom zboru!  Više