Vlada svim studentima pla?a prvu godinu studiranja

Vlada je danas prihvatila i odluku o subvencioniranju trokova za prvu godinu redovitih studija na javnim visokim u?ilitima u Hrvatskoj. Sukladno toj odluci, kau u Vladi, svima koji upiu studij u sljede?oj akademskoj godini omogu?it ?e se besplatno studiranje tijekom te godine, a dalje ?e ovisiti o njihovu rezultatu.- Oni koji ?e davati godinu za godinom taj ?e status zadrati do kraja studija - kazala je Kosor.
vie na jutarnji.hr