50. ro?endan Pravnog fakulteta Sveu?ilišta u Splitu

  Naš fakultet sve?ano obilježio jubilej

Pravni fakultet Sveu?ilišta u Splitu dana 20. travnja 2011. godine obilježio je 50. obljetnicu svog postojanja. Sve?anom skupu, kojem je predsjedavao Prof. dr. sc. Boris Buklijaš, uz zaposlenike i studente Fakulteta te brojne goste nazo?ili su rektor Sveu?ilišta Prof.dr.sc. Ivan Pavi?, izaslanica Predsjednika RH  dr. Ankica Marinkovi?, Predsjednik Vrhovnog suda Branko Hrvatin, župan SD županije Ante Sanader,  splitski dogradona?elnik Jure Šundov, dekani pravnih fakulteta iz Rijeke, Osijeka,  i Mostara te dekan Veleu?ilišta u Šibeniku.

Sliku u punoj veli?ini možete vidjeti OVDJE