Anketa 2008/2009

Dragi svi, umjesto da pišemo neke mudre fraze i uvodne govore, želimo vam pokazati što vi mislite o našim profesorima....

 

Vjerujemo da ste marljivo poha?ali predavanja (moš mislit, predavanja ste slušali u Periske, a vježbe u Kaurija), a još marljivije polagali ispite te da i vi imate puno toga za re?i . Iako nas u?e da se se pravi?nost može posti?i samo ako se ?uju obje strane, nekako nam se ?ini da se mišljenje studenata ipak ne ?uje. Naravno, suvišno je govoriti da je ocjenjivanje profesora od strane studenata obvezno sukladno bolonjskom procesu, ali ono se na našem faxu održalo po prvi ove godine. Ne znamo za vas, ali mi rezultate nismo vidjeli. Me?utim, Nasciturus je, u želji da barem malo izjedna?i položaj profesora i studenata, na svojim stranicama pokrenuo akciju ocjenjivanja profesora. Hvala svima koji su glasali, nadamo se da ?ete nastaviti tako i ove godine jer se anketa nastavlja.

Donosimo vam pregled najbolje i najgore ocijenjenih profesora, kolegija i godina! Pa, zapo?nimo sa onim najzanimljivijim....profesorima!

Najbolje ocijenjeni profesor, sa prosje?nom ocjenom (4.61) je dr. sc. Petra Amiži? Jelov?i? sa katedre za Pomorsko pravo, dok ju slijedi dr. sc. Petar Ba?i? (4.52) sa Ustava. Za odli?nu ocjenu kvalificirao se i prof. dr. sc. Jozo ?izmi? koji tre?oj godini predaje Gra?ansko procesno pravo,a koji je dobio ocjenu 4.51. ?etvrti najbolje ocijenjeni profesor je doc. dr. sc. Željko Radi? sa ocjenom (4.43), voditelj katedre za Op?u i nacionalnu pravnu povijest.


Dream team fakulteta sa najnižim ocjenama, od kojih neki ne biti dobili niti prolaznu ocjenu, da je primijeniti njihove vlastite kriterije, ?ine: mr. sc. Antonija Krstulovi? sa najlošijom prosje?nom ocjenom (1.44), katedra za Kazneno pravo i prof. dr. sc. Zoran Pokrovac, katedra za teoriju države i prava, koji je uspio dobiti (2.02). Nešto boljim profesorom studenti smatraju prof. dr. sc. Mirelu Šarac, koja se plasirala na tre?e mjesto sa ocjenom (2.42), a slijedi ju mr. sc. Marija Boban sa ocjenom (2.52), katedra za informacijske znanosti i statistiku.

Katedre sa najvišim prosjekom su : Pomorsko pravo (4.4), Me?unarodno javno pravo (4.15), Trgova?ko i pravo društava (4.1), HPP i op?a pravna povijest (3.99) i Kazneno procesno pravo (3.94)

I za kraj, ostaju nam predmeti sa najlošijim prosjekom. Neslavnu titulu ove je godine ponijelo Kazneno pravo (2.41) a slijede ga: Gra?ansko pravo I (2.61), Rimsko pravo (2.69), Teorija države i prava (2.81) te Pravna statistika, informatika i metodologija (2.84).

Netko ?e sigurno re?i da studenti daju bolje ocjene predmetima i profesorima kod kojih je prolaznost ve?a i koji su uvjetno re?eno lakši, ali dovoljno je vidjeti da je KPP i profesori sa te katedre bolje rangirani od mnogih lakših kolegija. Dakle, „lako?a“ polaganja sigurno nije jedini element po kojem su studenti ocjenjivali profesore.

Primijetit ?ete da predava?i na tre?oj i ?etvrtoj godini imaju manje glasova od onih na prvoj godini i drugoj . Za to je više razloga, od ?injenice da je manji broj studenata na višim godinama, do ve?eg broja studenata prve i druge godine koji ?eš?e posje?uju forum.

Prosjeci godina su više manje o?ekivani. Najteža godina je druga (2.96 ), a najlakša ?etvrta (3.79). Prosje?na ocjena fakulteta je 3.44.

Potpunu rang listu sa svim profesorima i predmetima možete preuzeti ovdje:


Nadamo se da ova anketa izražava vjerno stanje našeg faksa, te da i sami imate mišljenje, kako o profesorima, tako i ovim rezultatima. Stoga vas pozivamo da i dalje glasujete i komentirate, novi krug ankete traje do listopada 2010. Ho?e li se što promijeniti? Imaju li profesori u sebi želju da svoj rad podignu na višu razinu ili ih nije briga kako ih vide oni zbog kojih su tu? Odgovore ?emo znati za godinu dana, a do tada nastavite i dalje surfati po Nasciturusu!

 

Tags: