Dekanski rok 2010

Dekanski rok je od 11. 10. 2010. (ponedjeljak) do 15. 10. 2010. (petak), prijave ispita obavljat ?e se nakon redovnog roka u rujnu od 01. 10. 2010. do 07. 10. 2010. I joÜ jedan zanimljiv novitet, na ovogodiÜnjem Dekanskom roku mogu se prijaviti 2 ispita!