Dekanski rok , tre?i dio

Za rubriku vjerovali ili ne....

Dekanski rok je stavljen 1. i 2. listopada na zahtjev referade .....

á

á

Datumi dekanskogá roka se nece mijenjat, ali dekan Fakulteta prof. dr. sc Boris BuklijaÜ odobrio je da svi studenti koji imaju prijavljene ispite 28.-30 rujna. mogu bez prijave doci 2.10 na ispit.