Dodatna nastava - Financijsko pravo i financijska znanost

áDodatna nastava iz Financijskog prava i financijske znanosti zapo?et ?e 18. svibnja 2009. godine u 16 sati. Nastava ?e se odr×avati u predavaonici br. 3. Mole se studenti da sa sobom ponesu priru?nik za vje×be kako bi mogli lakÜe pratiti predavanja.