Drugi upisni krug na Pravnom Fakultetu u Splitu

Budu?i da se i ove godine nije popunila kvota, Pravni fakultet je raspisao drugi upisni krug.Detalje o samim uvjetima upisa mo×ete vidjeti ovdje