Katedra za ekonomske i financijske znanosti - rezultati 1. testa iz Financijskog prava

Rezultati prvog testa iz Financijskog prava i financijskih znanosti.

Prvi test iz Financijskog prava i financijskih znanosti nisu prošli sljede?i studenti:

Jelena Romac
Toni Dujmenovi?
Marin Juri?
Tea Jerkovi?
Iskra Peri?
Marija ?aljkuši?
Bezimeni-a
Marina Radi?
Maja Tur?inov
Kapkaev Artur
Sanja Rogulji?
Ana Begi?
Tina Šetka
Hrvoje Juki?
Matea Skoko
Lana Kirhmajer
Josip Belas
Marija Žiži?
Vana Vranješ
Zrinka Šimac

Uvid u test može se izvršiti 16.12.2009. (srijeda) od 11:30 do 12:20.