Katedra za gra?ansko pravo - Obavijest

Predavanja iz Gra?anskog prava II i Osnove europskog prava II, zakazana za 15. i 16. travnja 2010. godine, ne?e se odr×ati. Studenti ?e naknadno biti obavijeÜteni o zamjenskim terminima.

Prof. dr. sc. Silvija Petri?

14.04.2010.