Katedra za informacijske znanosti i statistiku - rezultati ispita od 8.2.2010.

Rezultate ispita mo×e vidjeti:á OVDJE

12.02.2010. Izvor : Katedra za informacijske znanosti i statistiku