Katedra za kazneno pravo - Obavijest o odgodi ispita

KATEDRA ZA KAZNENO PRAVO
U Splitu, 1. veljače 2010.
OBAVIJEST STUDENTIMA O ODGODI ISPITA IZ KOLEGIJA KAZNENO PRAVO


Obavještavaju se studenti da se ispit iz kolegija KAZNENO PRAVO, zakazan 2. veljače 2010. odgađa za dan 3. veljače 2010. (srijeda) u 11,30 sati u dvorani br. 3.OBAVIJEST STUDENTIMA O ODGODI ISPITA IZ KOLEGIJA OSNOVE KAZNENOG PRAVAObavještavaju se studenti da se ispit iz kolegija OSNOVE KAZNENOG PRAVA, zakazan 2. veljače 2010. odgađa za dan 3. veljače 2010. (srijeda) u 11,30 sati u dvorani br. 3.