Katedra za kazneno pravo - Obavijest o odgodi ispita

KATEDRA ZA KAZNENO PRAVO
U Splitu, 1. velja?e 2010.
OBAVIJEST STUDENTIMA O ODGODI ISPITA IZ KOLEGIJA KAZNENO PRAVO


ObavjeÜtavaju se studenti da se ispit iz kolegija KAZNENO PRAVO, zakazan 2. velja?e 2010. odga?a za dan 3. velja?e 2010. (srijeda) u 11,30 sati u dvorani br. 3.OBAVIJEST STUDENTIMA O ODGODI ISPITA IZ KOLEGIJA OSNOVE KAZNENOG PRAVAObavjeÜtavaju se studenti da se ispit iz kolegija OSNOVE KAZNENOG PRAVA, zakazan 2. velja?e 2010. odga?a za dan 3. velja?e 2010. (srijeda) u 11,30 sati u dvorani br. 3.

á

á