Katedra za kazneno procesno pravo - Obavijest o ispitnim i kolokvijskim terminima

Katedra za kazneno procesno pravo - Obavijest o ispitnim i kolokvijskim terminima

Obavijest o terminima ispita i kolokvija u zimskom ispitnom roku u veljači

u ak. godini 2009/2010.

KOLOKVIJ: KAZNENO PROCESNO PRAVO OPĆI DIO

Kolokvij iz Kaznenog procesnog prava - opći dio održat će se u sljedećim terminima u sobi 52/III s početkom u 9,30 sati

I. dio ispitnog roka

05. 02. 09. 02. 11. 02. 12. 02.

 1. Jurica Andrijić 1. Josip Skelin 1. Ružica Visković 1. Marija Kunac
 2. Bruno Korljan 2. Vedran Klafurić 2. Edita Smailagić 2. Matea Šćepanović
 3. Marijana Krolo 3. Dino Radić 3. Danijela Makrić 3. Ivana Baticeli
 4. Jelena Smoljo 4. Marin Radić 4. Toni Mandić 4. Mislav Gogić
 5. Vjekoslav Boban 5. AntonijaGlavurtić 5. Mirela Abram
 6. Mirela Jukić 6. Mia Čapalija 6. Marina Mašćev

7. Ivan Bačić 7. Ivan Sršen

8. Ivana Domjanović

II. dio ispitnog roka

15. 02. 19. 02. 24. 02.

 1. Tanja Čačija 1. Dijana Rajić 1. Suzana Prtenjača
 2. Filip Stanić 2. Bojana Visković 2. Igor Skoko
 3. Ivan Gabrijel Duvnjak 3. Milica Kelam 3. Marina Turković
 4. Luka Škare 4. Branka Jovanović 4. Ivana Zaratić

5. Marina Mikulić 5. Antonija Mihovilović

6. Dubravka Alpeza 6. Ana Mikulić

7. Mia Vuco

8. Lola Ninčević Ive

9. Ivan Dodik

10. Marina Jelavić

25. 02. 26. 02.

 1. Tina Miletić 1. Ines Kalebić
 2. Darija Moro 2. Zrinka Ćorluka
 3. Karmen Vukelja 3. Marina Bešlić
 4. Prošperina Bibić 4. Iva Ševo
 5. Antonija Mitar 5. Ivana Vučemilović Vranjić
 6. Marija Škaro 6. Ana Marija Ljubičić
 7. Sanja Zubčić 7. Ante Bačić
 8. Ružica Šarić 8. Paval Farac
 9. Mate Perić 9. Berislav Perić
 10. Natalija Baban 10. Zvonimir Raić

Napomena:

  • Studenti koji se nalaze na popisu mogu pristupiti kolokviju samo na datum za koji su se prijavili
  • Studenti koji ne zadovolje na kolokviju u I. dijelu ispitnog roka mogu izaći na popravni rok u jedan od predviđenih datuma u II. dijelu ispitnog roka
  • Studenti koji nisu na popisu A žele pristupiti kolokviju iz Kaznenog procesnog prava – Opći dio, mogu pristupiti kolokviju u bilo koji od predviđenih DATUMA
  • studenti ne trebaju prijavljivati pristupanje kolokvijima studentskoj referadi

KOLOKVIJ: KAZNENO PROCESNO PRAVO – POSEBNI DIO

I. dio ispitnog roka: 11. 02. 2010. godine u 9,30 sati (soba 53/III)

II. dio ispitnog roka: 19. 02. 2010. godine u 9,30 sati (soba 53/III)

___________________________________________________________________________

ISPIT: KAZNENO PROCESNO PRAVO

I. dio ispitnog roka: 2., 3., 9. i 10. veljače 2010. godine u 9,00 sati

II. dio ispitnog roka: 16., 17., 23., 24. i 25. veljače 2010. godine u 9,00 sati

Napomena:

  • odgoda ispita je moguća samo uz prethodni dogovor s nastavnikom na dan kada je student prijavljen ZA ISPIT!