Katedra za kazneno procesno pravo - Obavijest o ispitnim i kolokvijskim terminima

Katedra za kazneno procesno pravo - Obavijest o ispitnim i kolokvijskim terminima

Obavijest o terminima ispita i kolokvija u zimskom ispitnom roku u velja?i

u ak. godini 2009/2010.

KOLOKVIJ: KAZNENO PROCESNO PRAVO OP?I DIO

Kolokvij iz Kaznenog procesnog prava - op?i dio odrat ?e se u sljede?im terminima u sobi 52/III s po?etkom u 9,30 sati

I. dio ispitnog roka

05. 02. 09. 02. 11. 02. 12. 02.

 1. Jurica Andriji? 1. Josip Skelin 1. Ruica Viskovi? 1. Marija Kunac
 2. Bruno Korljan 2. Vedran Klafuri? 2. Edita Smailagi? 2. Matea ?epanovi?
 3. Marijana Krolo 3. Dino Radi? 3. Danijela Makri? 3. Ivana Baticeli
 4. Jelena Smoljo 4. Marin Radi? 4. Toni Mandi? 4. Mislav Gogi?
 5. Vjekoslav Boban 5. AntonijaGlavurti? 5. Mirela Abram
 6. Mirela Juki? 6. Mia ?apalija 6. Marina Ma?ev

7. Ivan Ba?i? 7. Ivan Sren

8. Ivana Domjanovi?

II. dio ispitnog roka

15. 02. 19. 02. 24. 02.

 1. Tanja ?a?ija 1. Dijana Raji? 1. Suzana Prtenja?a
 2. Filip Stani? 2. Bojana Viskovi? 2. Igor Skoko
 3. Ivan Gabrijel Duvnjak 3. Milica Kelam 3. Marina Turkovi?
 4. Luka kare 4. Branka Jovanovi? 4. Ivana Zarati?

5. Marina Mikuli? 5. Antonija Mihovilovi?

6. Dubravka Alpeza 6. Ana Mikuli?

7. Mia Vuco

8. Lola Nin?evi? Ive

9. Ivan Dodik

10. Marina Jelavi?

25. 02. 26. 02.

 1. Tina Mileti? 1. Ines Kalebi?
 2. Darija Moro 2. Zrinka ?orluka
 3. Karmen Vukelja 3. Marina Beli?
 4. Properina Bibi? 4. Iva evo
 5. Antonija Mitar 5. Ivana Vu?emilovi? Vranji?
 6. Marija karo 6. Ana Marija Ljubi?i?
 7. Sanja Zub?i? 7. Ante Ba?i?
 8. Ruica ari? 8. Paval Farac
 9. Mate Peri? 9. Berislav Peri?
 10. Natalija Baban 10. Zvonimir Rai?

Napomena:

  • Studenti koji se nalaze na popisu mogu pristupiti kolokviju samo na datum za koji su se prijavili
  • Studenti koji ne zadovolje na kolokviju u I. dijelu ispitnog roka mogu iza?i na popravni rok u jedan od predvi?enih datuma u II. dijelu ispitnog roka
  • Studenti koji nisu na popisu A ele pristupiti kolokviju iz Kaznenog procesnog prava Op?i dio, mogu pristupiti kolokviju u bilo koji od predvi?enih DATUMA
  • studenti ne trebaju prijavljivati pristupanje kolokvijima studentskoj referadi

KOLOKVIJ: KAZNENO PROCESNO PRAVO POSEBNI DIO

I. dio ispitnog roka: 11. 02. 2010. godine u 9,30 sati (soba 53/III)

II. dio ispitnog roka: 19. 02. 2010. godine u 9,30 sati (soba 53/III)

___________________________________________________________________________

ISPIT: KAZNENO PROCESNO PRAVO

I. dio ispitnog roka: 2., 3., 9. i 10. velja?e 2010. godine u 9,00 sati

II. dio ispitnog roka: 16., 17., 23., 24. i 25. velja?e 2010. godine u 9,00 sati

Napomena:

  • odgoda ispita je mogu?a samo uz prethodni dogovor s nastavnikom na dan kada je student prijavljen ZA ISPIT!