Katedra za obiteljsko pravo - obavijest

Obavijest za studente 2. godine integriranog sveu?iliÜnog diplomskog studija prava.

á

Zbog slu×bene sprije?enosti predmetnog nastavnika, zakazanog 11.1.2010. (ponedjeljak) s po?etkom u 16:00, odr×ati ?e se predavanje iz kolegija Financijsko pravo i financijska znanost.

Nadoknada predavanja iz Obiteljskog prava odr×ati ?e se 15.1.2010. (petak) s po?etkom u 18:40 (umjesto predavanja iz Financijskog prava i financijske znanosti).

á

á