Katedra za upravnu znanost - Nova obavijest izvanrednim studentima

Katedra za upravnu znanost - Nova obavijest izvanrednim studentima

PREDAVANJA ZA IZVANREDNE STUDENTE IZ KOLEGIJA UPRAVNA ZNANOST ODGO?ENA ZA SUBOTU 6. 2. IPAK ?E SE ODRÄATI PREMA RANIJEM RASPOREDU, 3. 2. (SRIJEDA) 2010. GODINE,. A PREDAVANJA ZAKAZANA ZAá4. 2. á(?ETVRTAK)á ODGA?AJU SE ZA 6. 2. (SUBOTA) 2010. GODINE S PO?ETKOM U 8,00 SATI.

Doc. dr. sc. Mirko Klari?