Katedra za upravnu znanost - Obavijest studentima

ObavjeÜtavaju se studenti tre?e godine da ?e se vje×be iz kolegija "Upravna znanost" zakazane za tre?u grupu dana 02. 03. 2010., umjesto u 13:00 sati, odr×ati u 17:00 sati u predavaonici br. 8.
Studenti tre?e grupe, ukoliko ×ele, alternativno mogu prisustvovati na vje×bama druge grupe, koje su zakazane s po?etkom u 11:30.
Doc. dr. sc. Mirko Klari?

01.03.2010. Izvor : Katedra za upravnu znanost