Katedra za upravnu znanost - Rezultati ispita odr×anog 12. velja?e 2010.

Rezultate ispita od 12. velja?e 2010. godine mo×ete vidjeti OVDJE.

Autor : Doc. dr. sc. Mirko Klari?

15.02.2010. Izvor : Katedra za upravnu znanost

á

á