Komemoracija prof. dr. sc. Antunu Cvitani?u

U povodu nedavne smrti istaknutog ?lana splitske intelektualne sredine, zaslu×nog znanstvenika i promicatelja dalmatinske i hrvatske povijesne baÜtine, prof. emeritusa Antuna Cvitani?a, na Pravnom fakultetu Sveu?iliÜta u Splitu, ?iji je bio dugogodiÜnji profesor, odr×ana je sve?ana komemoracija u petak, 1. listopada 2010. godine u velikoj predavaonici (br. 3) na Pravnom fakultetu Sveu?iliÜta u Splitu.